cages

Seria ‘Klatki’ porusza temat ukrytych, niewygodnych emocji, o których wolimy nie pamiętać, które spychamy do podświadomości. Każdy człowiek nosi wiele obrazów siebie, poczynając od idealistycznych wizji, tego jacy chcielibyśmy być, po te, o których wolimy nie pamiętać.
Obrazy te  opowiadają o rozdarciu pomiędzy tymi dwoma biegunami, które w dzisiejszych czasach mediów społcznościowych i narcystycznym skupieniu na własnym wizerunku, wydają się jeszcze bardziej spolaryzowane. Współczesny człowiek pozostaje w nieustannym konflikcie pomiędzy swoim dążeniem do wykreowania idealnego wizerunku na zewnątrz, a własnym człowieczeństwem.  Pomiędzy własnymi przekonaniami na swój temat, a prawdą. Pomiędzy normami społecznymi, a własnymi pragnieniami.
Człowiek jest nieustannie rozdarty pomiędzy ideałem, a klęską.
 
Tytułowe klatki, które na obrazach przybierają przeważnie postać sztywnych konstrukcji, czy regularnych rytmów, kontrastują z ekspresyjnie potraktowanymi portretami, w których nacisk położony został  z jednej strony na cielesność, z drugiej, na ekspresję emocjonalną.  Symbolizują one bariery na poziomie psychicznym, ale także odcięcie ciała od umysłu i zepchnięcie ducha na boczny tor. Postacie na obrazach walczą o uwolnienie, szukając równowagi i prawdy, lub wręcz przeciwnie - zastygają w bezruchu, poddają się, aby odgrywać przypisane im role, pozostawać w znanych dobrze schematach.

Poprzez te kontrasty ukazany został konflikt wewnętrzny pomiędzy sercem, ciałem i umysłem. Te 3 elementy nie istnieją tu w równowadze, są zaburzone. Człowiek jednak instynktownie stara się je zrównoważyć. Tylko on sam może je zharmonizować. Łączy się to jednak z trudnym procesem przyjęcia wszystkich aspektów samego siebie, swoich zwycięstw i porażek, wad i zalet, powrotem do człowieczeństwa, na przkór panującym trendom.

13

akryl na płótnie / 100x130 / 2016
painting 13.jpg
painting 13_c.jpg

02

akryl na płótnie / 100x130 / 2016
painting 2.jpg
painting 2_c.jpg

03

akryl na płótnie / 150x100 / 2016
painting 3.jpg
painting 3_c.jpg

04

akryl na płótnie / 100x130 / 2016
painting 4.jpg
painting 4_c.jpg

05

akryl na płótnie / 110x120 / 2016
painting 5.jpg
painting 5_c.jpg

06

akryl na płótnie / 100x120 / 2016
painting 6.jpg
painting 6_c.jpg

07

akryl na płótnie / 110x120 / 2016
painting 7.jpg
painting 7_c.jpg

08

akryl na płótnie / 130x100 / 2016
painting 8.jpg
painting 8_c.jpg

09

akryl na płótnie / 100x120 / 2016
painting 9.jpg
painting 9_c.jpg

10

akryl na płótnie / 110x120 / 2016
painting 10.jpg
painting 10_c.jpg

11

akryl na płótnie / 100x120 / 2016
painting 11.jpg
painting 11_c.jpg

12

akryl na płótnie / 100x130 / 2016
painting 12.jpg
painting 12_c.jpg

cages

content/cages/13.jpg thumbnail
content/cages/2.jpg thumbnail
content/cages/3.jpg thumbnail
content/cages/4.jpg thumbnail
content/cages/5.jpg thumbnail
content/cages/6.jpg thumbnail
content/cages/7.jpg thumbnail
content/cages/8.jpg thumbnail
content/cages/9.jpg thumbnail
content/cages/10.jpg thumbnail
content/cages/11.jpg thumbnail
content/cages/12.jpg thumbnail