STATEMENT

Maluje silne, ekspresyjne obrazy, które swoją formą i wymową stoją w opozycji do współczesnego trendu idealizacji, obecnego w reklamie, środkach masowego przekazu, czy internecie. Nie kreuje też nowej rzeczywistości, ale skupia się na człowieku i jego dwuznacznej, skomplikowanej naturze.

Poprzez ekspresyjny i werystyczny sposób malowania przywołuje pierwotne instynkty i drzemiącą w każdym z nas zwierzęcość, którą na co dzień staramy się ukryć. Portrety i akty stają się u niej odzwierciadleniem stanu ducha, a nie zwykłymi przedstawieniami. Na obrazach widać zarówno pierwiastek duchowy (strefa Sacrum), jak i cielesny (Profanum).

W swoich pracach często używa typografii. Posługując się cytatami z literatury, czy też wypowiedziami portretowanych osób, nadaje obrazom szerszy kontekst, lub kieruje myśli widza w odpowiednią stronę. Ważne jest w jaki sposób, odpowiednio dobrany cytat, a nawet krój czcionki, może zmieniać znaczenie, z pozoru neutralnej pracy.